قابل توجه اعضاء محترم - يکشنبه 3 آذر 1392
گزارش پیشرفت پروژۀ شهید باقری - دوشنبه 18 شهريور 1392
آغاز بتن ریزی پروژۀ شهید باقری - پنجشنبه 17 مرداد 1392
گزارش مالی پروژه ها - چهارشنبه 16 مرداد 1392
گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 92/3/1 - دوشنبه 20 خرداد 1392
قابل توجه اعضاء محترم پروژۀ وردآورد - يکشنبه 12 خرداد 1392
اتمام گودبرداری پروژۀ شهید باقری - چهارشنبه 1 خرداد 1392
گزارش تصویری پیشرفت پروژۀ شهید باقری - سه شنبه 24 ارديبهشت 1392
قابل توجه اعضاء محترم پروژه شهید باقری - پنجشنبه 19 ارديبهشت 1392
گزارش تصویری پیشرفت پروژۀ شهید باقری (خاکبرداری) - چهارشنبه 11 ارديبهشت 1392
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت اول) - سه شنبه 10 ارديبهشت 1392
اعطای تسهیلات بانکی - پنجشنبه 29 فروردين 1392
گزارش تصویری پیشرفت پروژۀ شهید باقری - يکشنبه 11 فروردين 1392
گزارش تصویری پیشرفت پروژۀ وردآورد - يکشنبه 11 فروردين 1392
آغاز عملیات اجرایی پروژه شهید باقری و تجهیز کارگاه - شنبه 5 اسفند 1391
گزارش پیشرفت پروژه وردآورد - شنبه 5 اسفند 1391
گزارش پیشرفت پروژه وردآورد - چهارشنبه 18 بهمن 1391
آغاز عملیات اجرایی پروژه شهید باقری - شنبه 7 بهمن 1391
اطلاعیه پروژه وردآورد - پنجشنبه 28 دی 1391
بازدید از محل کارخانۀ برش و جوش ستونهای پروژۀ وردآورد - يکشنبه 26 آذر 1391
گزارش پیشرفت پروژه وردآورد - شنبه 20 آبان 1391
گزارش پیشرفت پروژه شهید باقری - شنبه 20 آبان 1391
شروع عملیات بتن ریزی فونداسیون پروژۀ وردآورد - شنبه 20 آبان 1391
آخرین فرصت پرداخت مبلغ ساخت پروژه ها - سه شنبه 7 شهريور 1391
رود دره ورد آورد ساماندهی می شود - سه شنبه 24 مرداد 1391
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت دوم) - شنبه 21 مرداد 1391
گزارش تصویری از روند پیشرفت پروژۀ وردآورد - دوشنبه 16 مرداد 1391
گزارش تصویری از روند پیشرفت پروژۀ شهید باقری - دوشنبه 16 مرداد 1391
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت اول) - چهارشنبه 4 مرداد 1391
قابل توجه اعضای محترم پروژۀ شهد باقری - دوشنبه 19 تير 1391
صفحه قبل 1 2 صفحه بعد